TRV:03321

ID TRV:03321
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst LocationAreaCode: Grense for et lokasjonsområde (LAC) skal ikke legges ved eller nær grense for et toglederområde.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at lokasjonsbasert ruting av anrop samsvarer med radioteknisk dekning av toglederområder.
Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Tilpasning til lokasjonsområder (LAC-områder)"