TRV:03322

ID TRV:03322
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Soner for HandOver: Handover skal søkes unngått på stasjoner og i områder der handoversonen er kort, f.eks. ved tunnelmunninger og under antennemaster nær sporet:
  1. Utførelse: Det bør benyttes overlappingsantenner ved tunnelmunninger
  2. Utførelse: Det bør benyttes en-cellekonfigurasjon på basestasjoner nær sporet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at tilgjengelighet til togradiotjenestene blir ivaretatt i radioplanlegging.
Relatert krav
Opprettet
Referanse TE.805716-000 Dato: 31.01.11 GSM-R Radio Planning Guidelines
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Handover"