TRV:03323

ID TRV:03323
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Radiocellestruktur: Nabolister skal som et minimum inkludere de to nærmeste nabocellene i hver retning.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at tilgjengeligheten til togradiotjenestene blir ivaretatt i radioplanlegging.
Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse TE.805716-000 Dato: 31.01.11 GSM-R Radio Planning Guidelines
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Handover"