TRV:03324

ID TRV:03324
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Sømløs dekning fra tunnel til dagsone: Tunnelradioanlegg skal ha bruddfri overlapping (“handover”) fra dekning inne i tunnel til dekning på åpen linje.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at tilgjengeligheten til togradiotjenestene blir ivaretatt i radioplanlegging.
Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse TE.805716-000 Dato: 31.01.11 GSM-R Radio Planning Guidelines
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Handover"