TRV:03327

ID TRV:03327
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Trafikkdimensjonering: Antall blokkeringer i trafikkanaler skal ikke overstige 1 % av det totale antall samtaler.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at nivå for minimumsgrense for sperr samsvarer med trafikkmodellen i Bane NORs radioaksessnettverk innenfor en radiocelle.
Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Signalnivå/Dekningsgrad"