TRV:03329

ID TRV:03329
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Kabeltap og dempning: Fra utstyrskabinett i BTS opp til antenneport skal kabeltap maksimalt være 3 dB.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at prosjektering av feederkabel og konnektortyper tar hensyn til signaltapet som oppstår i kabler og konnektorer og at dette er innenfor toleransegrenser.
Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Signalnivå/Dekningsgrad"

ref. også føringer fra GSM-R Radio planning guidelines TE.805716-000 under avsnitt

5.4 Feeder cable type

We accept a maximum total loss in feeders and connectors of 4 dB. We assume 2 dB loss in connectors and thus 2 dB is the total loss allowed in the feeder cable.