TRV:03331

ID TRV:03331
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Dekning ved tunnelmunning: Det skal være fri sikt fra GSM-R basestasjonsantenne til tunnelmunning for alle tunneler som skal dekkes ved bruk av en repeater eller et repeatersystem.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at signalstyrken er tilstrekkelig ved tunnelmunninger til bruk for repeateranleggene.
Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Signalnivå/Dekningsgrad"