TRV:03352

ID TRV:03352
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Plassering av vern: Surge-arrester skal monteres i samme rom eller skap som radioutstyret.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre plassering av overspenningsvernet i umiddelbar nærhet til basestasjon eller radiolinjeutstyret.
Relatert krav TRV:02965
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon " RF-overspenningsvern"