TRV:03353

ID TRV:03353
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Jording av skjerm: For at antennekabler skal kunne avlede overspenninger, skal antennekabelen jordes til hovedjord før surge-arrester.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at antennekabelens jordpotensialet avleder overspenninger til robuste jordforbindelser.
Relatert krav TRV:02964
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon " RF-overspenningsvern"