TRV:03445

ID TRV:03445
Bok 530
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Standard ballastprofil som skal anvendes for enkeltspor er vist i Figur: Ballastprofil for enkeltspor.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal bidra til å oppnå tilstrekkelig sidestabilitet for å unngå solslyng, og forskyvning av sporet fra laterale sporkrefter. Kravet (ballasthøyde) skal også hindre for store ballastspenninger som kan medføre knusing av ballast og underside sville, samt sikre mulighet for å kunne utføre maskinell sporjustering.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Ballast#Profiler for enkeltspor