TRV:03448

ID TRV:03448
Bok 530
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Nødvendig planeringsbredde for enkeltspor er avhengig av svilletypen og er vist i følgende tabeller:
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre tilstrekkelig plass på formasjonsplanet til å anlegge nødvendige ballastprofiler.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Ballast#Profiler for enkeltspor