TRV:03454

ID TRV:03454
Bok 530
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst På hardt underlag skal ballasthøyden på dobbeltspor økes til verdier som vist i Figur: Ballastprofil for dobbeltspor på hardt underlag.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal hindre for store ballastspenninger som kan medføre knusing av ballast og underside sville.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Ballast#Profiler på hardt underlag