TRV:03457

ID TRV:03457
Bok 530
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst For spor som prosjekteres med strekningshastighet over 200 km/h skal ballasthøyden økes med 50 mm i forhold til profilene i avsnitt 2.1, 2.2 og 2.3.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal hindre for store ballastspenninger som kan medføre knusing av ballast og underside sville.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Ballast#Ballastprofiler for hastighet over 200km/h