TRV:03458

ID TRV:03458
Bok 530
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst For kurver med mindre radius enn 500 m for tresviller og 400 m for betongsviller skal skulderbreddene økes som vist i Figur: Ballastprofil i skarpe kurver og Tabell: Ballastprofil i skarpe kurver.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal bidra til at sporet har tilstrekkelig sideforskyvningsmotstand i kurver for å hindre solslyng
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Ballast#Profiler i skarpe kurver