TRV:03468

ID TRV:03468
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Krav til kommunikasjon, sameksistens: Etablering av andre radiosystemer i tunnel skal ikke medføre et høyere støynivå i frekvensområdet for RMR (Railway Mobile Radio : GSM-R + FRMCS)
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at interferensproblemer med togradiosystemet unngås ved etablering av radiodekning for andre mobiloperatører i jernbanetunneler.
Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Tunnel "Togradiosystem i tunneler"