TRV:03469

ID TRV:03469
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Kommunikasjonssystemets redundans: Krav til redundans skal ivaretas ved at signal mates fra begge sider, tunnelens A-side og tunnelens B-side.
  1. Signal fra A-side og B-side skal ha hver sin donor (basestasjon).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 5 Tunnel "GSM-R"