TRV:03470

ID TRV:03470
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Radioplan for nye tuneller: Det skal i alle nye tunneler etableres dekning for kommersielle mobilnett basert på særskilt vurdering.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at kommersielle dekningsinteresser blir ivaretatt ved prosjektering av nye tunnelanlegg.
Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Mobildekning og internett i tog"

Plan for radiodekning og tilhørende kapasitetskrav for kommersielle operatører bygger på planverk utarbeidet av Jernbanedirektoratet.