TRV:03471

ID TRV:03471
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Krav til planlegging og prosjektering av tunnelradioanlegg: Infrastrukturforvalter skal konsulteres iht. retningslinjer gitt i STY-605302 "Prosjekter der tele og KV-IKT-anlegg inngår - prosedyre" for å sikre at ønsker fra alle interessenter ivaretas i planlegging og prosjektering.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at alle interessenters kommunikasjonsbehov vurderes i tidlige planfaser og under prosjektering av tunnelanlegg.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Mobildekning og internett i tog"