TRV:03474

ID TRV:03474
Bok 530
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst På bruer skal det anvendes ballastprofil i henhold til Ballast#Profiler på hardt underlag
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre tilstrekkelig ballasthøyde for å hindre for store ballastspenninger som kan medføre knusing av svillenes underside og ballastpukk.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Spor på bruer#Ballastprofil