TRV:03478

ID TRV:03478
Bok 530
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Ledeskinner skal være lasket med åpne skjøter der avstanden mellom to skjøter ikke overstiger 40 m.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal hindre at det bygges opp større langsgående krefter i ledeskinnene.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Spor_på_bruer#Ledeskinner