TRV:03479

ID TRV:03479
Bok 530
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Ved alle bevegelige lager skal det anordnes ekspansjonsåpning i ledeskinnene som vist i avsnitt Ekspansjonsåpning.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon