TRV:03482

ID TRV:03482
Bok 530
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Ved prosjektering av ledeskinner skal det tas hensyn til evt. baliser som skal monteres i sporet. Signal/Bygging/ATC beskriver baliseplassering i ledeskinner.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal hindre at det oppstår konflikt mellom ledeskinner og ATC baliser
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner#Bruk av ledeskinner for å redusere avsporingsfølger