TRV:03488

ID TRV:03488
Bok 530
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Ved behov for glideskjøter for lengre ekspansjonslengder kan dette anskaffes på grunnlag av Technical specification - Expansion devices.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon