TRV:03489

ID TRV:03489
Bok 530
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Plassering av glideskjøter: Glideskjøtene skal plasseres ved det bevegelige lageret.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon