TRV:03490

ID TRV:03490
Bok 530
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Der det er to bevegelige lager etter hverandre plasseres glideskjøten på det lengste bruspennet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre at glideskjøter plasseres der hvor bevegelse av konstruksjonen er størst slik at overføring av langsgående krefter fra konstruksjon til spor blir minimert.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Spor på bruer#Plassering av glideskjøter