TRV:03490

ID TRV:03490
Bok 530
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Der det er to bevegelige lager etter hverandre plasseres glideskjøten på det lengste bruspennet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon