TRV:03493

ID TRV:03493
Bok 530
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst Sporveksler skal ikke plasseres på stålbruer uten ballast.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal hindre langsgående kraftoverføring mellom brukonstruksjon og sporveksler.

Kravet ivaretar også generelt prinsipp om å ikke ha elementer som øker avsporingssannsynlighet plassert på bruer.

Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Spor på bruer#Spor på stålbruer uten ballast