TRV:03495

ID TRV:03495
Bok 530
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Det skal være glideskjøtkonstruksjon ved bruas bevegelige lager.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon