TRV:03498

ID TRV:03498
Bok 530
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Det skal ikke anvendes glideskjøtkonstruksjoner.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon