TRV:03507

ID TRV:03507
Bok 530
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Sviller og svilledeling på stålbruer med enkle bærere skal være i henhold til Figur: Sviller på stålbruer med enkle bærere.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon