TRV:03510

ID TRV:03510
Bok 530
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Alle sviller skal festes med to hakebolter til bærebjelkene.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon