TRV:03511

ID TRV:03511
Bok 530
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Over enden av svillene skal det monteres 48x123 impregnerte planker som festes med bolter Ø16 til svillene.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon