TRV:03517

ID TRV:03517
Bok 530
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Alle sviller festes med to hakebolter til bærebjelkene.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon