TRV:03524

ID TRV:03524
Bok 530
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst For bruer med kjøreskinner som har større profil enn 49E1, skal det benyttes 49E1 skinner.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon