TRV:03525

ID TRV:03525
Bok 530
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Ledeskinnene skal legges direkte på svillene og festes med to svilleskruer til hver sville (Figur: Ledeskinner).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon