TRV:03531

ID TRV:03531
Bok 530
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Ved ekspansjonsåpningen skal det ikke benyttes lasker.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon