TRV:03537

ID TRV:03537
Bok 530
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Ved bruer med spennvidde inntil ca. 10 m skal overhøyden tilordnes ved å legge stålkonstruksjonen i skråstilling tilsvarende overhøyden.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon