TRV:03538

ID TRV:03538
Bok 530
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst For spor med overhøyde på stålbruer bør det anvendes skråskjærte brusviller for å gi sporet nødvendig overhøyde. Tykkelsen på hver enkelt sville tilpasses for å bygge opp overhøyden i overgangskurver.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon