TRV:03542

ID TRV:03542
Bok 530
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Når overhøyden er mindre enn 20 mm skal overhøydeklossene erstattes av en stålplate som felles inn i svillen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Liten overhøyde medfører så tynne overhøydeklosser at det ikke er hensiktsmessig å anvende klosser av tre.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse Trykk 380 - Overbygningsnormaler - NSB Hovedadministrasjonen

Spor på bruer - Blad 5

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Spor_på_bruer#Spor med overhøyde på stålbruer