TRV:03543

ID TRV:03543
Bok 530
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Tykkelsen t på stålplaten skal være lik eller større enn (h+3) mm.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon