TRV:03548

ID TRV:03548
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Felleseuropeisk standard for nummerplan: Funksjonelle krav til nummerplan skal følge TSI CCS Annex I Index 32 (ref.1) som viser til standard EIRENE FRS (sect. 9 "Numbering plan").
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at felleseuropeisk standard for nummerplan benyttes for ruting av trafikk i togradiosystemet.
Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "GSM-R Nummerplan"

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2016/mars/ny-tsi-ccs/id2512506/ er gjeldende TSI CCS

TSI CCS Annex A index 32 peker tilbake på EIRENE FRS 8.0.0

OBS! også referanser til anvendelse av numbering-plan fra ETCS - FFFIS for GSM-R SIM Cards +