TRV:03549

ID TRV:03549
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Felleseuropeisk standard for nummerformater: Systemkrav til nummerplanen skal følge TSI CCS Annex I Index 32 (ref.1) som viser til standard EIRENE SRS (sect. 9 "Numbering plan").
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at felleseuropeisk standard for nummerformater benyttes for ruting av trafikk i togradiosystemet.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "GSM-R Nummerplan"