TRV:03550

ID TRV:03550
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Nasjonal nummerplan: Bane NORs nummerplan for GSM-R skal følges, ref. 8.
  1. GSM-R nummerplanen til Bane NOR skal implementere alle EIRENE-krav samt de nasjonale tilpasninger det åpnes for i EIRENE.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at opsjoner for nasjonale tillegg til EIRENE standard kan benyttes for ruting av trafikk i togradiosystemet.
Relatert krav
Opprettet
Referanse EIRENE FRS 8.0.0 - SRS 16.0.0 - Set of specifications 3 (ETCS B3 R2 GSM-R B1)
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "GSM-R Nummerplan"