TRV:03551

ID TRV:03551
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Nasjonal tilpasning av "CallType" (CT): Ved endringer av gruppeområder eller toglederområder samt ved ibruktakelse/endring av CT7 numre skal sammenhengen mellom UIN delen av CT5 (gruppe anrop) og CT7 (togleder) nummer vurderes.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at nasjonal opsjon for anropstyper kan benyttes.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon GSM-R Nummerplan

EIRENE SRS  :

UIN = User Identifier Number (as identified by the CT):

The Call Type (CT) prefix is used to distinguish between the different types of User Numbers that are allowed within the national EIRENE numbering plan.

It is an indication to the network of how to interpret the number dialled. (I)

CT-7 = 7 Train controllers (togledere)