TRV:03592

ID TRV:03592
Bok 530
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Arbeidet skal prioriteres på følgende steder:
  • Nye baner/linjeomlegginger
  • Høyhastighetsbaner og baner med stor trafikkbelastning
  • Strekninger som trafikkeres med krengetogsmatriell
  • Strekningsavsnitt hvor det skal utføres operasjoner som kan påvirke skinnenes nøytraltempratur, f.eks. ballastrensing, svillebytte, skinnebytte, større baks/løft og helsveising.
  • Strekningsavsnitt hvor det er registrert tendenser til solslyng, særlig hvor sporet ligger på fylling slik at en avsporing kan få store konsekvenser.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon