TRV:03593

ID TRV:03593
Bok 530
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Utfesting av linjen kan utføres på to måter:
  • varig utfesting av linjen - VUL
  • geodetisk varig utfesting av linjen - GVUL
    • basert på polar innmåling fra et geodetisk fastmerkenett.
    • basert på innmåling med satellittbasert måleteknikk støttet av posisjonsforbedrende data fra Statens kartverks permanente geodetiske stasjoner.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon