TRV:03594

ID TRV:03594
Bok 530
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) GVUL basert på polar innmåling fra et geodetisk fastmerkenett skal benyttes på
  • alle K0-baner/strekninger
  • alle nye baner/strekninger
  • alle baner/strekninger med større linjeomlegginger
  • baner/strekninger der infrastruktureier finner det ønskelig
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon