TRV:03599

ID TRV:03599
Bok 548
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Funksjonstest bør utføres etter endringer i anlegget eller ved større reparasjoner eller vedlikehold.
  1. Forholdene under funksjonstesten bør være mest mulig like forholdene under normal drift. Funksjonstest ved ulike avvikssituasjoner bør også vurderes.
  2. Funksjonstesten bør inneholde test av alle funksjoner i systemet/komponenten, det vil si fra alle steder/metoder en funksjon kan utløses og alle virkninger av denne funksjonen.
  3. Funksjonstesten bør også inneholde kontroll av at eventuelle varslings- eller alarmfunksjoner fungerer.
  4. Funksjonstesten bør også inneholde kontroll av eventuelle redundante funksjoner.
  5. Funksjonstester bør generelt dokumenteres.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon