TRV:03600

ID TRV:03600
Bok 548
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Utendørs rustgrad B: Viktige bærende konstruksjoner bør ikke forringes ut over rustgrad B eller ha tynnere sinkbelegg enn 50 μm.
  1. Utførelse: For å redusere rustangrepet og forlenge konstruksjonens levetid bør konstruksjonen vedlikeholdsmales.
  2. Utførelse: Før vedlikeholdsmaling skal konstruksjonen forbehandles med skraping eller stålbørsting for hånd etter metode B, C eller D St 2 eller ved hjelp av sandblåsing etter metode B, C eller D Sa 2 1/2.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon