TRV:03603

ID TRV:03603
Bok 548
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Innendørs rustgrad B: Innendørs bør ikke komponenter og konstruksjoner av stål ha rustgrad B eller dårligere.
  1. Utførelse: Dersom det oppdages rust innendørs bør årsaken til rustangrepet kartlegges og rettes.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon