TRV:03615

ID TRV:03615
Bok 548
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ a) Isolasjonsresistans i lavspenningsanlegg skal tilfredsstille kravene i [FEL]/[NEK 400].
  1. Isolasjonsresistansen mellom hver spenningsførende leder og beskyttelsesleder eller jord skal med alle apparater frakoplet være i henhold til '"`UNIQ--xr-00000000-QINU`"'.
  2. Prøveapparat (isolasjonstester) skal med den respektive testspenning kunne levere 1 mA.
  3. Termiske apparater kan ha lavere isolasjonsresistans, men ikke lavere enn 50 kΩ for apparater uten jordforbindelse, og 10 – 50 kΩ avhengig av apparatets effekt for apparater med jordforbindelse [NEK 400].
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon